Více o projektech

Příprava a návrh aplikace

Počáteční analýza je základní a nejdůležitější součástí celého projektu. Od hrubých představ se postupně dostaneme k detailům, na jejichž základě vybereme optimální technologii a navrhneme model Vaší aplikace. Vytváří se seznam požadavků, požadovaná funkčnost, možná rizika. Následuje konečné odsouhlasení návrhu aplikace, aby se předešlo pozdějším nákladným změnám v průběhu realizace projektu.

Realizace a testování

V této fázi se programuje vlastní systém, probíhá testování a vytváří se projektová dokumentace. Rozbíhá se také testovací provoz, při kterém se ověřuje funkčnost vytvořeného systému na zkušební verzi.

Implementace

Poté co je vše důkladně otestováno, následuje proces implementace, což je zavedení systému do provozu. Součástí tohoto procesu je zaškolení uživatelů, konzultace a další související služby.


Ukázka Ukázka
Ukázka Ukázka